Wprowadzenie do modelowania

W tym bloku uczestnicy poznają podstawowe koncepcje związane z modelowaniem procesów biznesowych oraz ich istotną rolę w inżynierii oprogramowania. Omówione zostaną korzyści z zastosowania modelowania procesów oraz możliwość zastosowania UML do modelowania biznesu.


Podstawy modelowania procesu biznesowego w BPMN 2.0

Blok ten skupi się na fundamentalnych elementach BPMN i diagramie procesu biznesowego. Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikacji i modelowania zadań, bramek, zdarzeń oraz przepływu informacji w procesach biznesowych, co stanowi istotną podstawę dla późniejszego projektowania systemów informatycznych.


Zaawansowane modelowanie w BPMN 2.0

W tym bloku skoncentrujemy się na pozostałych diagramach dostępnych w BPMN oraz często popełnianych błędach podczas modelowania. Oprócz głównego diagramu procesu biznesowego BPMN, uczestnicy poznają bardziej złożone diagramy choreografii, konwersacji i współpracy. Omówimy również najczęstsze pułapki i błędy, jakie popełniane są podczas tworzenia modeli procesów biznesowych, co pozwoli na uniknięcie błędnej reprezentacji procesów biznesowych. W tej części bloku ...

Nowoczesne podejścia do projektowania i optymalizacji procesów biznesowych

Ten blok skupi się na innowacyjnych podejściach do projektowania i optymalizacji procesów, ze szczególnym ukierunkowaniem na późniejsze wykorzystanie modeli w procesie inżynierii oprogramowania. Uczestnicy poznają techniki takie jak Event Storming, wspierające zaangażowanie interesariuszy w projektowanie procesów, oraz poznają podstawy optymalizacji procesów w oparciu o eliminację marnotrawstwa.