Tematyka

  • Strona wprowadzenie do modułu powinna zawierać:

   • Informacje o autorach, imię nazwisko, jednostka organizacyjna ewentualnie dane kontaktowe,
   • Słowa kluczowe (min. 10),
   • Wymaganą wiedzę bazową,
   • Cel stawiany studiującym - informację wykładowcy „do czego zmierzamy”

  • Test zapewniający możliwość sprawdzenia wiedzy bazowej studiującego pod postacią testu samosprawdzającego – element nieobowiązkowy;

  • Wersja podręcznika: 1.0
   Data publikacji: 01.01.2022 r.

   Wykłady W1…WN, odpowiadające w sumie ok. 10-12 godz. standardowego wykładu


  • Test samosprawdzający z zagadnień przedstawionych w materiale wykładowym;

  • Bibliografia do modułu
  • Materiały dydaktyczne mogą zawierać jako materiał uzupełniający prezentację ppt/pptx z nagranymi komentarzami, ale nie może to być jedyny format materiału. Prezentacja multimedialna zostanie stworzona w wyniku konwersji przez pracownika technicznego OKNO na format prezentacji multimedialnej w standardzie HTML5 (dostępne są efekty przejścia między slajdami, proste animacje na slajdach oraz elementy multimedialne wideo oraz komentarze dźwiękowe wraz ze ścieżką narracji)
  • Informację wykładowcy „co powinniśmy zapamiętać”