SEZAM to otwarte, bezpłatne e-materiały akademickie.


eSEZAM to repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych przygotowanych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej. Repozytorium zawiera materiały dydaktyczne związane z tematyką przedmiotów prowadzonych w ramach programu studiów w Politechnice Warszawskiej, w zakresie Automatyki i Robotyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Poza materiałem wykładowym moduły dydaktyczne zawierają przykładowe, rozwiązane problemy praktyczne (zadania, problemy, projekty) oraz testy samooceny, pozwalające użytkownikowi na sprawdzenie stopnia zrozumienia/opanowania wiedzy. Podstawowym elementem strukturalnym repozytorium jest moduł dydaktyczny. Moduły mogą być łączone w bloki. Blok 3-5 modułów odpowiada materiałowi z przedmiotu trwającego semestr studiów.

Pojęcie Open Educational Resources zostało zdefiniowane przez UNESCO, a zasady udostępniania określone przez deklarację Paryską. Materiały mogą być traktowane jako podstawowe lub uzupełniające dla studentów, pomocnicze dla prowadzących oraz przeznaczone dla innych osób dokształcających się w danej dziedzinie. Materiały mogą być kopiowane, zmieniane, rozprowadzane, prezentowane oraz wykorzystywane do opracowania na ich podstawie innych materiałów pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru i jedynie w celach niekomercyjnych.

Czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy w najbliższych latach ma być tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa określana mianem Przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Politechnika Warszawska aktywnie wspiera proces transformacji przemysłu w Polsce tworząc Platformę Przemysłu 4.0 Politechniki Warszawskiej. Kluczowymi czynnikami działania Platformy, obok realizacji projektów B+R jest kształcenie kadr na potrzeby transformującej się gospodarki.

Elektroniczna Platforma Przemysłu 4.0 jest kompleksowym zbiorem materiałów edukacyjnych oferujących wiedzę w obszarze Przemysłu 4.0. Zawarte są w niej materiały dotyczące zagadnień z różnych dziedzin – od mechaniki, poprzez informatykę i automatykę do zarządzania. Materiały mają formę prezentacji, częściowo odpowiadają wykładom prowadzonym w Politechnice Warszawskiej. Materiały skierowane są jednak nie tylko do świata akademickiego, ale również do osób zaangażowanych zawodowo w rozwój idei Przemysłu 4.0.

Informacje i ogłoszenia

O projekcie   

  Data publikacji: środa, 14 marca 2018, opublikowane przez: Administrator

Ośrodek Kształcenia na Odległość „OKNO” Politechniki Warszawskiej realizuje w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” finansowanego z POWER zadanie 46 - SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych. Celem  zadania  jest zwiększenie efektywności nauczania w PW poprzez udostępnienie studentom i wykładowcom materiałów dydaktycznych z zakresu Automatyki i Robotyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz dziedzin związanych z ideą Przemysłu 4.0. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa do 31 grudnia 2021 roku.

Materiały publikowane w repozytorium SEZAM objęte są licencją Creative Commons CC BY-NC „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0”. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu oraz opracowanych na jego podstawie utworów zależnych pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru i jedynie w celach niekomercyjnych. 

 

Uruchomienie platformy   

  Data publikacji: środa, 14 marca 2018, opublikowane przez: Administrator

Uruchomiono testową wersję platformy.