Czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy w najbliższych latach ma być tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa określana mianem Przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Politechnika Warszawska aktywnie wspiera proces transformacji przemysłu w Polsce tworząc Platformę Przemysłu 4.0 Politechniki Warszawskiej. Kluczowymi czynnikami działania Platformy, obok realizacji projektów B+R jest kształcenie kadr na potrzeby transformującej się gospodarki.

Elektroniczna Platforma Przemysłu 4.0 jest kompleksowym zbiorem materiałów edukacyjnych oferujących wiedzę w obszarze Przemysłu 4.0. Zawarte są w niej materiały dotyczące zagadnień z różnych dziedzin – od mechaniki, poprzez informatykę i automatykę do zarządzania. Materiały mają formę prezentacji, częściowo odpowiadają wykładom prowadzonym w Politechnice Warszawskiej. Materiały skierowane są jednak nie tylko do świata akademickiego, ale również do osób zaangażowanych zawodowo w rozwój idei Przemysłu 4.0.