• Cel przedmiotu: przekazanie ogólnej wiedzy o budowie, zastosowaniach i ograniczeniach współczesnych symulatorów
  • Uzasadnienie: Współczesne symulatory lotu w wielu przypadkach nie są urządzeniami indywidualnymi, lecz są łączone w sieci. Coraz popularniejsze w szkleniu zarówno pilotów, jak i operatorów innych obiektów stają się symulatory rozproszone. Są to urządzenia rozmieszczone w różnych, czasem oddalonych od siebie ośrodkach reprezentujące jedną, wspólną przestrzeń wirtualną, a wyniki i analiza treningu prowadzone są w chmurze. Podejście to wyczerpuje znamiona Internetu rzeczy i usług charakterystycznego dla koncepcji Przemysłu 4.0.
  • Zakres wiedzy i rezultat: Słuchacz zdobędzie ogólna wiedzę o zastosowaniach i ograniczeniach współczesnych symulatorów. Będzie w stanie wymienić i zdefiniować podstawowe komponenty symulatora. Będzie znał podstawowe techniki obrazu trójwymiarowego, w tym wirtualnej rzeczywistości. Będzie posiadał wiedzę o architekturze oprogramowanie symulatora i podstawy budowy modeli dynamicznych. Będzie wiedział co to jest symulacja rozproszona. Będzie także świadom istnienia choroby symulatorowej i środków zaradczych.