Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy/studentów z pojęciami dotyczącymi adhezji, kohezji, technologii „adhezyjnych” oraz przygotowanie uczestników kursu do korzystania z nowoczesnej, interdyscyplinarnej wiedzy wspomagającej projektowanie technologii klejenia z wykorzystaniem Przemysłu 4.0 w nowoczesnych konstrukcjach.