W niniejszym kursie przedstawione zostały podstawy teoretyczne pozwalające na zrozumienie pracy elementów o strukturze cienkościennej. Przybliżona została teoria powłok w zakresie statyki i dynamiki. Dodatkowo słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą drgań własnych. Kurs zawiera również podstawy metody elementów skończonych pozwalające na zrozumienie działania algorytmów numerycznych.

W zakresie praktycznych umiejętności posługiwania się oprogramowaniem ANSYS kurs zapewnia ćwiczenia i instrukcje pozwalające na zapoznanie się z oprogramowaniem. Przedstawiono cztery typy analiz wytrzymałościowych: statyka zbiornika, efekt brzegowy, analiza modalna oraz analiza dynamiczna.