• Wiele systemów informacyjnych generuje i magazynuje olbrzymie ilości danych, nierzadko wielkości peta bajtów (n.p. NASA’s Earth Observation System (EOSDIS) gromadzi dane (zdjęcia satelitarne) rzędu 1015 bajtów rocznie).
  • Zasoby danych tego rodzaju mogą stanowić olbrzymi potencjał wartościowej wiedzy.
  • Jednakże... ich ogrom przekracza ludzkie możliwości analizowania i odkrywania wzorców .
  • Eksploracja danych (ang. data mining) jest poświęcona efektywnemu odkrywaniu nowych, interesujących i pożytecznych wzorców z wielkich zasobów danych.