Niniejsza prezentacja (wykład) jest drugą z cyklu poświęconego Monitorowaniu i Nadzorowi Obróbki Skrawaniem (MiNOS)

Pierwsza z nich, na poziomie inżynierskim, omawiała

Podstawy MiNOS

Niniejsza prezentacja, pierwsza z dwóch na poziomie magisterskim, przedstawia

Przetwarzanie sygnałów w MiNOS

W następnej zostanie omówione

Podejmowanie decyzji w układach MiNOS