Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy/studentów z wykorzystaniem Przemysłu 4.0 w konstrukcji, budowie i wykorzystaniu obiektów kosmicznych.  Uzasadnieniem takiego ujęcia tematu przedmiotu jest stale rosnące zapotrzebowanie rynkowe na nowe technologie wykorzystywane do konstruowania i budowy obiektów kosmicznych.  Rezultatem jest uporządkowana, kilkuaspektowa wiedza z zakresu konstrukcji, budowy i wykorzystania obiektów kosmicznych we wsparciu Przemysłu 4.0