• Cel przedmiotu:
    Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami graficznego programowania w środowisku LabVIEW firmy National Instrument  oraz poznanie jego podstawowej funkcjonalności i możliwości. 
  • Wiedza nabyta podczas kursu z zakresu:
    • ogólnej metodyki projektowania systemów pomiarowo-sterujących
    • oprogramowania systemów pomiarowo-sterujących
    • architektury systemów pomiarowo-sterujących
  • Kurs umożliwia przygotowanie do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate   Developer) organizowanego przez firmę National Instrument (producenta oprogramowania LabVIEW)