Celem przedmiotu jest przedstawienie stosowanych metod analizy oraz syntezy systemów bezpieczeństwa, ocena skuteczności urządzeń przytrzymujących oraz wskazanie kierunków doskonalenia systemów bezpieczeństwa dla dzieci przewożonych samochodami osobowymi.

Dostępne na rynku urządzenia przytrzymujące dla dzieci nie zapewniają wystarczająco dobrej ochrony najważniejszych regionów ciała tj. głowy, szyi i klatki piersiowej podczas incydentów i wypadków drogowych. Konieczne jest doskonalenie stosowanych metod oraz opracowanie nowych, inteligentnych systemów bezpieczeństwa, w tym uwzględniających automatyzację oraz autonomizację samochodów.

Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu biomechaniki, biomechaniki zderzeń, analizy statystycznej oraz wnioskowania statystycznego, mechaniki oraz automatyki i robotyki.  Rezultatem realizacji kursu jest zapoznanie się z wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do projektowania współczesnych systemów bezpieczeństwa dla dzieci przewożonych samochodami osobowymi oraz praktycznymi aspektami związanymi z prawidłowym doborem i stosowaniem urządzeń przytrzymujących dla dzieci przewożonych samochodami.