Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu budowy, właściwości i zastosowań systemów pomiarowych stosowanych do pomiaru różnych wielkości fizycznych w tym komputerowych systemów pomiarowych, zapoznanie słuchaczy/studentów z właściwościami elementów torów pomiarowych i systemów pomiarowych oraz sposobami ich oceny oraz przygotowanie słuchaczy/studentów do oceny przydatności systemów pomiarowych w zastosowaniach naukowych i inżynierskich i jakości danych uzyskiwanych w wyniku ich stosowania.