Niniejsza prezentacja (wykład) jest pierwszym z cyklu poświęconego monitorowaniu i nadzorowi obróbki skrawaniem (MiNOS)

Tu przedstawione zostaną

Podstawy MiNOS

Można przyjąć, że wykład podstawowy, na poziomie inżynierskim Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy od MiNOS na poziomie magisterskim zapraszam do dwóch kolejnych wykładów:

Przetwarzanie sygnałów w MiNOS

Podejmowanie decyzji w układach MiNOS