Celem kursu jest poznanie sposobów zastosowania identyfikacji systemów do uzyskiwania modeli ruchu statków powietrznych. Potrafi zaplanować eksperyment identyfikacyjny oraz określić sposób przeprowadzania pomiarów. Na podstawie znajomości różnych metod identyfikacji uczestnik kursu potrafi dokonać wyboru pod kątem przeznaczenia modelu oraz zbudować model matematyczny. Uczestnik kursu potrafi również przeprowadzić walidację uzyskanych wyników