Sensoryka 1 – pomiary wielkości statycznych (wolnozmiennych)