Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z systemami, które podejmują decyzje lub sterują w dynamicznym środowisku, nie w pełni znanym projektantowi systemu. Do efektywnego działania takie systemy potrzebują zdobywać wiedzę i uczyć się przekształcać bieżącą sytuację w decyzję, którą należy podjąć.

Uzasadnienie:

Inteligencja maszyn i programów komputerowych polega w największej mierze na tym, że wykonują one czynności, do których nie zostały bezpośrednio zaprogramowane. Aby działać, muszą mieć zdolność do uczenia się i adaptacji

Zakres wiedzy: Metody i techniki pochodzące z następujących dziedzin:

  • Programowanie dynamiczne
  • Uczenie się ze wzmocnieniem
  • Sterowanie adaptacyjne