Cel przedmiotu:

  • Poznanie zagadnień związanych ze współczesnymi rozproszonymi systemami sterowania (ang. Distributed Control Systems, DCS).
  • Poznanie zagadnień związanych systemami sterowania nadrzędnego i archiwizacji danych (ang. Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA).
  • Poznanie funkcje systemów DCS i SCADA, ich architektury oraz roli i miejsca w strukturze informatycznej przedsiębiorstwa.
  • Poznanie języków programowania oraz zasad budowy struktur regulacji oraz warstwy prezentacji HMI.
  • Poznanie narzędzi oraz metod projektowania aplikacji przemysłowych
  • Poznanie sprzętu oraz software (w tym bibliotek algorytmicznych) systemów DCS i SCADA Poznanie protokołów komunikacyjnych
  • Poznanie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem