Inżynieria systemów w opracowywaniu nowych produktów