• Koncepcja Przemysłu 4.0 ma źródło w praktyce przemysłowej, fundamentalnie związanej z wytwarzaniem produktów i dostarczaniem usług.
  • Ze względu na silne powiązania z innymi czynnikami transformacji cyfrowej – Przemysł 4.0 ma wpływ nie tylko na procesy produkcyjne, ale również na całość łańcuchów wartości, od koncepcji wyrobu/usługi poprzez produkcję, sprzedaż i obsługę posprzedażową.
  • Modele biznesowe stojące u podstaw tych łańcuchów wartości podlegają zmianom - przykładowo w reakcji na nowe rodzaje i formy działania, zmieniające się preferencje klientów lub przesuwanie środka istotności zasobów z postaci fizycznej do cyfrowej.