• Cel przedmiotu: Dostarczenie wiedzy za zakresu eksploatacji maszyn i utrzymania ruchu w dobie rozwoju systemów Przemysłu 4.0.
  • Spodziewany bardzo szybki rozwój automatyzacji produkcji doprowadzi do zmniejszenia liczby pracowników lub całkowitej ich eliminacji przy maszynach i urządzeniach co utrudni wykrywanie usterek i awarii a z drugiej strony systemy produkcyjne będą bardziej skomplikowane i podatne na awarie.
  • W ramach przedmiotu słuchacz zapoznaje się z zagadnieniami zaawansowanych systemów eksploatacji maszyn i utrzymania ruchu w pod kątem wprowadzania w przemyśle rozwiązań Przemysłu 4.0, zagadnieniami diagnostyki maszyn oraz systemów informatycznych wspierających utrzymanie ruchu.