Blok poświęcony jest systemom komputerowym.

Architektura systemów komputerowych: pierwsze komputery, procesor, płyta główna

Jest to pierwszy moduł bloku Architektura System w Komputerowych.

W module przedstawiono zarys historii rozwoju system w komputerowych. Podano definicję systemu komputerowego oraz opisano architekturę pierwszych komputer w. Następnie przedstawiono og lne informacje dotyczące budowy i zasad działania procesora klasy PC. Om wiono typy danych, na kt rych procesor może pracować, jednostki procesora przetwarzające te dane ALU, FPU, jak r wnież rozszerzenia MMX, SSE, AVX. Podano ...

Architektura systemów komputerowych: pamięć fizyczna i pamięć podręczna

W module przedstawiono spos b budowy, organizacji i obsługi pamięci fizycznej (RAM) oraz pamięci podręcznej (cache). Bez pamięci fizycznej komputer nie m głby działać. Przechowywane są w niej zar wno instrukcje programu, jak i dane. Szybki dostęp do instrukcji i danych jest kluczowy. Pamięć w systemach komputerowych jest zorganizowana wielopoziomowo. Obecnie każdy procesor klasy PC ma co najmniej tr jpoziomową pamięć cache. Im pamięć ta jest ulokowana bliżej procesora tym ...

Architektura systemów komputerowych: zarządzanie pamięcią, system przerwań

W module przedstawiono spos b zarządzania pamięcią przez system operacyjny. Zarządzenie pamięcią jest cechą charakterystyczną systemu operacyjnego, ale zwykle wymaga zastosowania pewnych mechanizm w sprzętowych. Om wiono takie pojęcia jak tryb rzeczywisty, tryb chroniony pracy procesora, stronicowanie pamięci, segmentacja pamięci, pamięć wirtualna. W dalszej części modułu zaprezentowano działanie systemu przerwań. Podano definicję przerwania i sytuacji wyjątkowej oraz ...

Architektura systemów komputerowych: Magistrale, pamięć masowa, karty graficzne, urządzenia wejścia-wyjścia

W module zawarto opis najważniejszych lokalnych i systemowych magistral używanych w systemach komputerowych. Podano definicje dotyczące magistral. W dalszej części modułu przedstawiono budowę i zasadę działania magnetycznych dysk w twardych oraz dysk w SSD. Zaprezentowano r wnież interfejsy, poprzez kt re dyski twarde są dołączane do systemu komputerowego. W dalszej części przedstawiono spos b działania i architekturę kart graficznych. Wyjaśniono pojęcia związane z ...