Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej obsługi, przede wszystkim – programowania – podstawowej „cegiełki” nowoczesnych systemów automatyki – sterownika programowalnego. Słuchacz ma możliwość opanowania zasad efektywnego tworzenia typowych programów sterowania sekwencyjnego niezbędnych dla prawidłowej pracy przemysłowych stanowisk produkcyjnych. Ma też możliwość praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności uruchamiając w laboratorium rzeczywisty model takiego stanowiska.