Cel przedmiotu:

  • Poznanie metod przemysłowych stosowanych w diagnostyce maszyn i urządzeń – metody oparte na pomiarze: wibracji, temperatury, prądu, hałasu, właściwości oleju.
  • Poznanie metod diagnostycznych opartych na modelach i danych procesowych: modelowanie obiektów na potrzeby diagnostyki
  • Poznanie metod przetwarzania danych pozwalających na wykrycie uszkodzenia, miejsca, czasu i zakresu – metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń.
  • Poznanie metod diagnostycznych opartych o analizę sygnałów.
  • Poznanie struktur i algorytmów tolerujących uszkodzenia – algorytmy regulacji wielowymiarowej i ich właściwości w kontekście tolerancji uszkodzeń.
  • Poznanie systemów informatycznych używanych w zagadnieniach związanych z diagnostyką przemysłową, systemy DCS/SCADA, systemy utrzymania ruchu, systemy CMMS, przybliżenie koncepcji Total Productive Maintenance i koncepcji Predictive Maintenance; Omówienie systemów alarmowania w systemach DCS/SCADA
  • Przedstawienie zastosowania na przykładach z rzeczywistych instalacji przemysłowych