2. Anteny

2.2. Charakterystyka promieniowania anteny

Kierunkowe właściwości anteny opisuje charakterystyka promieniowania. Określa ona przestrzenny rozkład promieniowanej energii. Charakterystyka promieniowania definiowana jest jako rozkład gęstości mocy promieniowania F(\theta ,\phi )na powierzchni kuli o środku pokrywającym się ze środkiem anteny.

  

F(\theta ,\phi )=r^{2}\left | \vec{E}(\theta ,\phi )\mathrm{x} \vec{H}(\theta ,\phi )\right |=r^2{S}(\theta ,\phi );

(2-1)

W zależności powyższej \vec{E} i  \vec{H}są natężeniami pól elektrycznego i magnetycznego w strefie dalekiej, malejącymi jak 1/r a {S}(\theta ,\phi ) jest wektorem Pointing’a.
Charakterystyki promieniowania podawane są w rozmaity sposób. Może to być układ prostokątny jak na rys.2.7, bądź w układzie biegunowym, jak na rys.2.8.


 Rys.2.7. Charakterystyka promieniowania w układzie prostokątnym. 

 Rys.2.8. Charakterystyka promieniowania w układzie biegunowym.


W niektórych przypadkach charakterystyki anten prezentowane są w układzie trójwymiarowym. Dodajmy do tego, że wartości F(\theta ,\phi ) anten mogą być prezentowana w mierze liniowej – rys.2.8, lub w mierze logarytmicznej – rys.2.7.