1. Akansu A.N., Haddad R.A.: „Multiresolution Signal Decomposition Transforms, Subbands and Wavelets”, New York, Marcel Dekker, 1995.
 2. Białasiewicz J.T.: „Falki i aproksymacje”, Warszawa WNT, Warszawa, 2000.
 3. Brigham E.O.: The Fast Fourier Transform and its Applications, Prentice-Hall, 1988.
 4. Burk H. B.:The World According to Wavelets, A.K. Peters, 1996
 5. Chui C.K.: “An introduction to wavelets”, Academic Press, San Diego, California, 1992.
 6. Cohen L., Loughlin P.: “Recent Developments in Time-Frequency Analysis”, Kluwer, New York, 1998.
 7. Daubechies I: “Ten Lectures on Wavelets”, SIAM Press, 1992.
 8. Drozdek A.: “Wprowadzenie do kompresji danych”, WNT, Warszawa, 1999.
 9. Gersho A., Gray R.: ”Vector Quantization and Signal Compression”, Kluwer Academic Publishers, 1992.
 10. Goswami J.C., Chan A.K.: Fundamentals of Wavelets-theory algorithms and applications”, John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.
 11. Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych: „Aplikacje nowoczesnych metod analizy sygnałów w wirtualnych przyrządach pomiarowych”, Nr rej. 8T10C00921, 2001-2003, Kier.proj.: R.J. Rak.
 12. Lynch T.J.: Data Compression: Techniques and Applications, Lifetime Learning Publications, A Division of Wadsworth Inc., 1985.
 13. Mallat S.: „Wavelet Tour of Signal Processing”, Academic Press, 1998.
 14. Matlab User Manual, Mathworks Inc., 1999.
 15. Mertins A.: „Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Tranasforms and Applications“, Wiley, Chichester, 1999.
 16. Rak R.: „Wirtualny przyrząd pomiarowy” – realne narzędzie współczesnej metrologii, OWPW, Warszawa 2003.
 17. Sayood K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufman Publishers Inc, San Francisco, 1996.
 18. Stabrowski M.M.: „Miernictwo elektryczne – cyfrowa technika pomiarowa”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 19. Stabrowski M.M.: “Cyfrowe przyrządy pomiarowe”. PWN, Warszawa 2002.
 20. Wojtaszczyk P.: „Teoria falek”, PWN, Warszawa, 2000.
 21. Zelniker G., Taylor F.J.: “Advanced Digital Signal Processing: Theory and Applications”, Marcel Dekker Inc., 1994
 22. Zieliński T.: „Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów”, Wydział EAIiE Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2002.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 listopada 2021, 15:08