Część pierwsza materiałów omawiających układy scalone zawiera wprowadzenie, a w tym: rys historyczny mikroelektroniki, omówienie jej znaczenia we współczesnej gospodarce i cywilizacji, podstawy działania tranzystorów, budowę bramek logicznych, omówienie procesów produkcyjnych mikroelektroniki oraz aspekty ekonomiczne projektowania i produkcji układów scalonych.

Część druga materiałów omawiających różne aspekty projektowania układów scalonych. Przedstawiony jest typowy przebieg procesu projektowania, omawiane są problemy projektowania (pracochłonność i podatność na błędy) i sposoby przezwyciężania tych probelmów. Omawiane są komputerowe narzędzia wspomagania projektowania oraz różne sposoby projektowania uproszczonego i zautomatyzowanego, zwane stylami projektowania. Cęść ta kończy się ćwiczeniem praktycznym w projektowaniu w stylu full custom.

Część trzecia materiałów omawiających układy scalone dotyczy układów i systemów cyfrowych. Przedstawione są różne rodzaje bramek logicznych, omówione wymagania dla tych bramek i ich parametry, przedstawione są w zarysie zasady działania pamięci półprzewodnikowych i ich organizacja, omawiane są problemy testowania układów cyfrowych i sposoby pokonywania tych problemów.

Część czwarta materiałów omawiających układy scalone poświęcona jest głównie układom analogowym. Omówione są specyficzne problemy projektowania takich układów i typowe rozwiązania tych problemów. Przedstawione są podstawowe bloki analogowe, w tym także układy wyjściowe dużej mocy. Ostatnia część jest poświęcona przedstawieniu kierunków dalszego rozwoju mikroelektroniki.   


Materiały dodatkowe do modułu


Układy scalone - materiały dodatkowe do bloku

Część pierwsza materiał w omawiających układy scalone zawiera wprowadzenie, a w tym: rys historyczny mikroelektroniki, om wienie jej znaczenia we wsp łczesnej gospodarce i cywilizacji, podstawy działania tranzystor w, budowę bramek logicznych, om wienie proces w produkcyjnych mikroelektroniki oraz aspekty ekonomiczne projektowania i produkcji układ w scalonych.

Mikroelektronika z lotu ptaka

Część pierwsza materiał w omawiających układy scalone zawiera wprowadzenie, a w tym: rys historyczny mikroelektroniki, om wienie jej znaczenia we wsp łczesnej gospodarce i cywilizacji, podstawy działania tranzystor w, budowę bramek logicznych, om wienie proces w produkcyjnych mikroelektroniki oraz aspekty ekonomiczne projektowania i produkcji układ w scalonych.

O projektowaniu układów scalonych

Część druga materiał w omawiających r żne aspekty projektowania układ w scalonych. Przedstawiony jest typowy przebieg procesu projektowania, omawiane są problemy projektowania (pracochłonność i podatność na błędy) i sposoby przezwyciężania tych probelm w. Omawiane są komputerowe narzędzia wspomagania projektowania oraz r żne sposoby projektowania uproszczonego i zautomatyzowanego, zwane stylami projektowania. Cęść ta kończy się ćwiczeniem praktycznym w projektowaniu w ...

Układy cyfrowe

Część trzecia materiał w omawiających układy scalone dotyczy układ w i system w cyfrowych. Przedstawione są r żne rodzaje bramek logicznych, om wione wymagania dla tych bramek i ich parametry, przedstawione są w zarysie zasady działania pamięci p łprzewodnikowych i ich organizacja, omawiane są problemy testowania układ w cyfrowych i sposoby pokonywania tych problem w.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku: teraz będzie mowa o cyfrowych układach scalonych. W części ...

O układach analogowych, a także o przyszłości mikroelektroniki

Część czwarta materiał w omawiających układy scalone poświęcona jest gł wnie układom analogowym. Om wione są specyficzne problemy projektowania takich układ w i typowe rozwiązania tych problem w. Przedstawione są podstawowe bloki analogowe, w tym także układy wyjściowe dużej mocy. Ostatnia część jest poświęcona przedstawieniu kierunk w dalszego rozwoju mikroelektroniki.