RÓWNANIA MAXWELLA; TŁUMIENIE; DYSPERSJA; DYSPERSJA MODOWA; DYSPERSJA CHROMATYCZNA; DYSPERSJA POLARYZACYJNA; KOMPENSACJA DYSPERSJI; ŚWIATŁOWODOWE SIATKI BRAGGA;  ŚWIATŁOWODY DCF; FALA ELEKTROMAGNETYCZNA; BUDŻET ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO; BILANS MOCY; BER (BITOWA STOPA BŁĘDU); WYKRES OCZKOWY; TŁUMIENIE; ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE

Łącza światłowodowe - budżet mocy

W NINIEJSZYM WYKŁADZIE ZOSTANIE OMÓWIONY BUDŻET JEDNOKANAŁOWEGO ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO ORAZ ZOSTANĄ SCHARAKTERYZOWANE METODY BADANIA JAKOŚCI PRZESYŁANYCH SYGNAŁÓW. UWZGLĘDNIONE ZOSTANIE JEDYNIE ZJAWISKO DYSPERSJI I TŁUMIENIA. PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ RÓŻNE METODY KOMPENSACJI DYSPERSJI. POKAZANE ZOSTANĄ WYNIKI SYMULACJI DLA ŁĄCZ O RÓŻNYCH PRZEPŁYWNOŚCIACH.

Łącza światłowodowe - tłumienie i dyspersja

W NINIEJSZYM WYKŁADZIE ZOSTANIĄ OMÓWIONE LINIOWE ZJAWISKA (TŁUMIENIE I DYSPERSJA) WYSTĘPUJĄCE W ŁĄCZACH ŚWIATŁOWODOWYCH. W PIERWSZEJ CZĘŚCI PODANE I OPISANE ZOSTANĄ ROWNANIA MAXWELLA. NASTĘPNIE OMÓWIONE ZOSTANIE ZJAWISKO TŁUMIENIA I DYSPERSJI DLA ŚWIATŁOWODÓW JEDNO- I WIELOMODOWYCH. PONADTO POKAZANE I PORÓWNANE ZOSTANĄ RÓŻNE METODY KOMPENSACJI DYSPERSJI. PRRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ PRZYKŁADY I ZADANIA DLA RÓŻNYCH PARAMETRÓW WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH I RÓŻNYCH PARAMETRÓW ŁĄCZ ...

Łącza światłowodowe – zjawiska nieliniowe

W NINIEJSZYM WYKŁADZIE ZOSTANIE OMÓWIONY WPŁYW ZJAWISK NIELINIOWYCH NA PROPAGACJĘ SYGNAŁÓW W ŁĄCZACH ŚWIATŁOWODOWYCH. PONADTO OMOWIONE ZOSTANĄ TAKIE ZJAWISKA JAK, MIESZANIE CZTEROFALOWE, SAMOMODULACJA FAZY, SKROŚNA MODULACJA FAZY, WYMUSZONE ROZPRASZANIE RAMANA, WYMUSZONE ROZPRASZANIE BRILLOUINA. DLA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ WYNIKI SYMULACJI DLA RÓŻNYCH PARAMETRÓW TORU. DODATKOWO ZBADANY ZOSTANIE WPŁYW ILOŚCI KANAŁÓW NA ZASIĘG ŁĄCZA WIELOKANAŁOWEGO.