Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat struktury i obliczeń techniczno-ekonomicznych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności podstaw projektowania sieci niskiego i średniego napięcia w obiekcie przemysłowym.

Student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw elektroenergetyki. Zajęcia mogą odbywać się na 6 lub 7 semestrze studiów inżynierskich I–go stopnia.

Elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne 1

  1. Zadania i wymagania stawiane dystrybucyjnym sieciom elektroenergetycznym
  2. Napięcia dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych
  3. Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę odbiornik w.
  4. Struktura elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych i stosowane układy stacji transformatorowych SN/nn i rozdzielnic niskiego napięcia.
  5. Obliczenia techniczne w sieciach dystrybucyjnych. Metody obliczania: napięć, spadk w napięcia oraz strat mocy i energii.

Elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne 2

  1. Niezawodność sieci dystrybucyjnych – zagadnienia wybrane.
  2. Podstawowe obliczenia ekonomiczne sieci elektroenergetycznych (w tym proste przykłady obliczeniowe): metoda koszt w rocznych, metoda koszt w zdyskontowanych.