Blok poświęcony jest zagadnieniom transmisji sygnałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. Zagadnienia dotyczące teorii pola elektromagnetycznego i propagacji fal elektromagnetycznych podane są na poziomie odpowiadającym studiom technicznym na kierunkach związanych z informatyką (stopień szczegółowości nie jest taki jak np. dla kierunku Elektronika). Poza podstawami fizycznymi materiał obejmuje zagadnienia z techniki mikrofalowej, w tym również działania i projektowania przyrządów mikrofalowych tj. wzmacniacze mikrofalowe, rezonatory, generatory, modulatory, filtry. Przedstawiono zasady przemiany częstotliwości i informacje dotyczące telekomunikacji mikrofalowej.

Fale i prowadnice falowe

W module przedstawiono podstawy fizyczne propagacji fal elektromagnetycznych oraz zasady działania i konstrukcji prowadnic typu TEM.


Dopasowanie impedancji i dwuwrotniki

Moduł poświęcony jest bardzo ważnemu zagadnieniu techniki mikrofalowej: dopasowaniu impedancji. Og lniej m wiąc jeśli umieszczony na końcu linii długiej o impedancji charakterystycznej Z0 odbiornik przesyłanego sygnału nie absorbuje całej mocy tego sygnału i część tej mocy odbija, to oznacza to, że jego impedancja wejściowa ZL jest r żna od Z0. Aby zaabsorbować tą moc w całości należy skonstruować specjalny obw d dopasowujący, kt ry będzie pośredniczył między linią a ...

Wzmacniacze mikrofalowe

Tranzystor mikrofalowy pełni rozliczne role w układach mikrofalowych, ale dwie z nich są najważniejsze: wzmacnianie i generacja sygnał w. W kolejnych segmentach tego wykładu studiujący zapoznaje się ze wzmacniaczami tranzystorowymi, kryteriami doboru tranzystor w, rolą mikrofalowych obwod w towarzyszących, wreszcie specyfiką wzmacniaczy mocy.

Szumy, to bardzo ważny dział wiedzy elektronicznej, spotykamy się z nimi wszędzie w procesach wytwarzania i obr bki sygnał w. ...

Generatory mikrofalowe i modulacja częstotliwości

Generatory (oscylatory) są bardzo popularnymi, niezbędnymi w wielu zastosowaniach techniki mikrofalowej elementami układ w i system w. Najczęściej oscylator/generator wytwarza przebiegi sinusoidalne, kt re służą do r żnych cel w. Jak skonstruowany jest oscylator mikrofalowy, jak go zaprojektować, aby uzyskać sygnał „czysty” w sensie widmowym, jak skonstruować mechanizm przestrajania i modulacji częstotliwości generatora? To seria pytań, na kt re Czytelnik znajdzie ...

Rezonatory i filtry mikrofalowe

Moduł poświęcony jest rezonatorom i filtrom mikrofalowym. Elementy te odgrywają wielką rolę w technice mikrofalowej dzięki licznym i bardzo rozmaitym zastosowaniom.

Analiza i opis własności rezonator w mogą być prowadzone w r żny spos b, a dob r odpowiedniej formy zależy od potrzeb i możliwości jakie ta forma oferuje. Zasadniczo można wyr żnić trzy takie formy.
Opis polowy, oparty na rozwiązaniu r wnań Maxwella, jest najbardziej rygorystyczny i og lny. R wnania te można ...

Przemiana częstotliwości w telekomunikacji mikrofalowej

Pierwsza część modułu poświęcona jest zagadnieniom związanym z przemianą częstotliwości. Przemiana częstotliwości jest procesem wielkiej wagi. Nie spos b wyobrazić sobie wsp łczesną telekomunikację bez proces w przemiany częstotliwości. Opracowano kilka sposob w przesunięcia częstotliwości sygnału niosącego informację z jednego pasma do innego. Najpopularniejszym, bo prostym i efektywnym sposobem jest wykorzystanie właściwości elementy nieliniowego, kt ry umieszczony w ...

Telekomunikacja mikrofalowa

W module opiszemy dwa bardzo ważne zastosowania techniki mikrofalowej:

  • Zasada działania radiolinii jako łącza to transmisji informacji.
  • Radar wykorzystujący sygnały mikrofalowe do określenia położenia i prędkości obiekt w.

Oba segmenty poprzedzone są prezentacją podstawowych wiadomości o antenach, niezbędnych do wysyłania i odbioru sygnał w w wolnej przestrzeni.