W bloku opisano podstawowe narzędzia i metody techniki pomiarowej, w szczególnoci w zastosowaniu do pomiaru wielkości elektrycznych.

Przyrządy pomiarowe i cyfrowe metody przetwarzania sygnałów pomiarowych

Moduł zawiera informacje dotyczące podstawowych przyrząd w pmiarowych wielkości elektrycznych, w tym metodę ich działania. Większość przyrząd w opiera się na zasadach przetwarzania i analizy sygnał w cyfrowych, stąd w module zawarte są r wnież informacje na ten temat.

Wprowadzenie do techniki pomiarowej

W module przedstawione są podstawowe pojecia związane z techniką pomiarową oraz om wione analogowe metody pomiarowe.