Blok przedstawia wybrane elektroniczne układy analogowe: generatory, stabilizatory napięcia, układy ze wzmacniaczem operacyjnym.

Stabilizatory napięcia i generatory sinusoidalne

W module przedstawiono konstrukcje, zasady działania i parametry generator w i stabilizator w napięcia.

Stabilizatory napięć i prąd w stałych są układami elektronicznymi, kt rych zadaniem jest utrzymywanie na zadanym poziomie stałej wartości napięcia lub prądu wyjściowego niezależnie od zmian: napięcia zasilania, parametr w odbiornika oraz temperatury.

Generatory to urządzenia elektroniczne służące do wytwarzania drgań sinusoidalnych (harmonicznych) o stabilnej ...

Wzmacniacz operacyjny i jego zastosowania

W module przedstawiono zasadę działania wzmacniacza operacyjnego, podstawowe parametry i r wnania. W kolejnej części om wiono zasady działania podstawowych układ w analogowych liniowych z ujemnym sprzężeniem zwrotnym oraz układ w nielinowych, w kt rych zastosowano zar wno ujemne jaki i dodatnie sprzężenie zwrotne.

Wtórniki elementarne

NINIEJSZE OPRACOWANIE DOTYCZY JEDNOTRANZYSTOROWYCH UKŁADÓW SŁUŻĄCYCH DO DOPASOWYWANIA REZYSTANCJI OBCIĄŻENIA DO REZYSTANCJI ŹRÓDŁA SYGNAŁU – WTÓRNIKÓW. OMÓWIONO W NIM PODSTAWOWE UKŁADY JEDNOTRANZYSTOROWYCH WTÓRNIKÓW PRACUJĄCYCH W UKŁADZACH WSPÓLNEGO KOLEKTORA I WSPÓLNEGO DRENU, PRZEDSTAWIONO SPOSOBY WYZNACZANIA PARAMETRÓW MAŁO I WIELKOSYGNAŁOWYCH TYCH UKŁADÓW ORAZ ZAGADNIENIA PRZYDATNE PODCZAS PROJEKTOWANIA TYCH UKŁADÓW.

Stabilizatory napięcia stałego o pracy ciągłej

OPRACOWANIE ZAWIERA ELEMENTARNE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE STABILIZATORÓW NAPIĘCIA STAŁEGO O PRACY CIĄGŁEJ. NA WSTĘPIE ZOSTAŁY OMÓWIONE NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI STABILIZATORÓW, A NASTĘPNIE OPISANO TYPY STABILIZATORÓW NAPIĘCIA I PRZEDSTAWIONO SCHEMATY IDEOWE PODSTAWOWYCH ROZWIĄZAŃ. ZOSTAŁY OMÓWIONE ICH CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ORAZ TYPOWE PARAMETRY. PRZEDSTAWIONO TEŻ NAJPROSTSZE SPOSOBY ZABEZPIECZANIA UKŁADÓW PRZEZ ZNISZCZENIEM W PRZYPADKU PRZECIĄŻENIA....

Konwertery napięcia

W module przedstawiono informacje dotyczące projektowania zasilaczy impulsowych, w szczeg lności zagadnienia związane z układami określanymi jako forward converter i flyback converter.