Media transmisyjne

Jest to drugi moduł bloku Podstawy Telekomunikacji. W module tym przedstawiono media transmisyjne oraz zjawiska związane z przesyłaniem sygnał w elektrycznych, optycznych i radiowych

Sieci i systemy telekomunikacyjne

Sieci i systemy telekomunikacyjne to trzeci moduł bloku Podstawy telekomunikacj. Poświęcony jest transmisji sygnał w cyfrowych. Opisane są podstawowe rozwiązania sieci telekomunikacyjnych.

Synchronizacja w telekomunikacji

Jest to czwart moduł bloku Podstawy telekomunikacji. W module tym poruszono zagadnienia dotycz ące synchronizacji, zar wno struktur informacyjnych jaki zagar w taktujących.