Autor: Barbara Putz 
Aplikacje interaktywne: Paweł  Czajkowski w ramach pracy dyplomowej magisterskiej 
Raporty z modelowania w Rhinoceros  i animacje w Blenderze - studenci Wydziału Mechatroniki