1. Wstęp

Zarówno oprogramowanie systemu pomiarowego, jak i oprogramowanie tworzące wirtualny przyrząd pomiarowy dzieli się na kilka odrębnych części (modułów). Należą do nich:

  1. Graficzny interfejs użytkownika (obsługa przyrządu, zobrazowanie wyników),
  2. Moduł obsługi zasobów sprzętowych (sterowanie/programowanie, zbieranie i wstępne przetwarzanie danych pomiarowych),
  3. Moduł zaawansowanego przetwarzania i analizy sygnałów.

Dla wygody można uznać, że tradycyjnie, tylko dwa pierwsze spośród nich stanowią integralną część elementów „konstrukcyjnych” przyrządu. Ostatni, zawierający algorytmy cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, jako niezwykle ważny i aktualny z punktu widzenia metrologa, został omówiony w odrębnym, dedykowanym jemu module pracy zatytułowanym: „Przetwarzanie i analiza sygnałów pomiarowych”. Taki sposób podejścia nie zakłóci strategii zrównoważonego eksponowania cech wirtualnych przyrządów pomiarowych.

Nazwa „graficzny interfejs użytkownika”, odnosi się do umieszczonego na ekranie monitora panelu obrazującego najczęściej wygląd płyty czołowej, która najbardziej wiernie odwzorowuje cechy danego przyrządu lub systemu. Mogą się tam znaleźć różnego typu obiekty jak: manipulatory, przyciski, przełączniki, potencjometry, a także pola tekstowe i odczytowe, okna graficzne i inne produkty wyobraźni projektanta. Obsługa wszystkich manipulatorów odbywa się z użyciem klawiatury lub najczęściej, myszy.

Bardzo istotny element oprogramowania stanowią funkcje realizujące sprzężenie modułu graficznego interfejsu użytkownika z pozostałymi modułami programu. Chodzi tu zarówno o moduły obsługi sprzętu jak również moduły wstępnego przetwarzania i analizy sygnałów. Obsługa modułów sprzętowych tradycyjnie może być zrealizowana na trzech poziomach: rejestrowym, rozkazowym (sterownika) oraz oprogramowania narzędziowego. Schemat blokowy strategii oprogramowania sprzętu, z podkreśleniem jego hierarchicznej struktury, przedstawiony jest na rys. 1.1.

Rys. 1.1 Hierarchiczna struktura oprogramowania do obsługi sprzętu