1. Wstępne przetwarzanie sygnałów

Naturalne, „surowe” sygnały pozyskane z obiektu pomiarowego często, przed poddaniem ich wnikliwej i szczegółowej analizie, wymagają tzw. przetwarzania wstępnego. To wstępne przetwarzanie może być realizowane zarówno w sposób analogowy, w blokach kondycjonowania sygnału, jak też cyfrowy w komputerze. Podstawowa funkcja, jaką spełniają układy kondycjonowania sygnałów to wzmacnianie. Do wzmacniania sygnałów pomiarowych o niskich poziomach stosuje się dobrej jakości wzmacniacze pomiarowe o programowanym wzmocnieniu (niskoszumne o małym napięciu niezrównoważenia i małych dryftach). Często funkcję wzmacniania sygnałów łączy się z izolacją galwaniczną. Domenę układów kondycjonowania sygnału stanowi, dolnopasmowa (antyaliasingowa) filtracja analogowa. Poza nią do najbardziej popularnych metod kondycjonowania sygnałów zalicza się: usuwanie wartości średniej, usuwanie trendu i dryftu oraz filtrację cyfrową i odszumianie[1].

 

[1] Zdaniem autorów nie warto w tym miejscu wspominać o metodzie linearyzacji charakterystyk czujników pomiarowych, które obecnie realizuje się w trakcie przetwarzania (cyfrowego) sygnału pomiarowego.