Znacznym rozwinięciem standardu RS – 232C jest standard RS – 485 opracowany w 1983. Interfejs taki w komputerze możemy zrealizować poprzez zainstalowanie dodatkowej karty lub użycie konwertera interfejsów RS – 232C/RS – 485. Przy nie zmienionych prawie parametrach programowania interfejsu, zastosowano linie symetryczną do przesyłania danych co wydłużyło zasięg interfejsu oraz wprowadzono trójstanowy sygnał wyjściowy. Oprócz logicznego 0 i 1 funkcjonuje stan wysokiej impedancji co pozwala na odłączenie odbiornika od magistrali. To z kolei umożliwi podłączenie do jednej magistrali do 32 urządzeń nadawczo-odbiorczych. Najczęstszym trybem komunikacji w magistrali RS-485 jest komunikacja półdupleksowa (w jednej chwili tylko jedno urządzenie nadaje dane). W tabeli 2 znajduje się porównanie standardów RS-232C i RS-485.

 

Tabela 2. Porównanie parametrów interfejsów RS – 232C i RS – 485

 

Parametr

RS – 232C

RS – 485

1

Maksymalna liczba nadajników

Maksymalna liczba odbiorników

1

1

32

32

2

Maksymalna długość kabla

15m

1,2km

3

Maksymalna szybkość transmisji

20kb/s – 111kb/s

10Mb/s -40Mb/s

4

Napięcie na wyjściu nadajnika

± 3V min

± 15V max

± 1,5V min

 

5

Czułość odbiornika

± 3V

± 200mV

6

Rezystancja wyj. nadajnika

wysoka impedancja

-

120kΩ

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 listopada 2021, 14:48