1. Arpaia A., Baccigalupi A., Cennamo F., Deponte P.: „A measurement laboratory on geographic network for remote test experiments”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.49, No.5, October 2000, pp.992-996.
 2. Bagnasco A., Chirico M., Scapolla A.M.: “XML Technology to Design Didactical Distributed Measurement Laboratories”, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Anchorage, USA, 21-23 May 2002, pp. 651-655.
 3. Benetazzo M., Bertocco M., Ferrero F., Parvis M., Piuri V.: “A Web-Based Distributed Virtual Educational Laboratory”, IMTC’99, Wenecja, Włochy, May 1999, pp. 1851-1856.
 4. Bertocco M., Ferraris F., Offelli C., Parvis M.: “A Client-Server Architecture for Distributed Measurement Systems”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement vol.47, Nr 5 1998.
 5. Bryzek J.: „Tworzenie komunikacji cyfrowej dla przetworników pomiarowych”, COE’96, Szczyrk, pp. 13-30, 1996.
 6. Cristaldi L., Ferrero A., Piuri V.: “Programmable Instruments, Virtual Instruments and Distributed Measurement Systems”. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, September 1999, pp. 20-27.
 7. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T.: “Systemy rozproszone podstawy i projektowanie”, WNT, Warszawa 1999.
 8. Comer D.E.: „Sieci komputerowe i intersieci”, WNT, Warszawa 2001.
 9. Eckel B.: „Thinking in Java”, Helion, Warszawa 2001.
 10. Ferrero A., Piuri V.: „A Simulation Tool for Virtual Laboratory Experiments in a WWW Environment”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Magazine, Vol 48, Nr. 3, June 1999.
 11. Galwas B., Rak R.J.: “Virtual Laboratory - A Future Part Of The New Web-Based Model of Undergraduate Engineering Studies Developed By Warsaw University Of Technology”, Joint IMEKO TC-1& XXXIV MKM Conference 2002, 8 - 12 September 2002.
 12. Godziemba-Maliszewski M.: „Model systemu pomiarowego rozproszonego terytorialnie”, Praca Dyplomowa, Politechnika Warszawska, 2001 (opiekun. R.J. Rak).
 13. Goldberg H.: “What is Virtual Instrumentation”, IEEE Instrumentation & Measurement, December 2000.
 14. Grimaldi D., Libero Nigro L., Pupo F., ”Java-Based Distributed Measurement Systems”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement vol.47, Nr 1, 1998. 
 15. Hesselink L., Rizal D., Bjornson E.: „CyberLab: Remote Access to Laboratories Through the World-Wide-Web”, International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Bussiness, Science, and Education on the Internet SSGRR’2000, L’Aquila, Italy, 2000.
 16. “Java™ Media Framework User’s Guide”.
 17. Jon B. Postel: „Transmission Control Protocol”, RFC 793, September 1981
 18. Jon B. Postel: „User Datagram Protocol”, RFC 793, August 1980
 19. Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych: „Aplikacje nowoczesnych metod analizy sygnałów w wirtualnych przyrządach pomiarowych”, Nr rej. 8T10C00921, 2001-2003, Kier.proj.: R.J. Rak.
 20. Lee K.B., Schneeman R.D.: “Internet-Based Distributed Measurement System and Control Application”, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, June 1999, pp. 23-27.
 21. Lesiak P., Świsulski D.: “Komputerowa technika pomiarowa – w przykładach”, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002.
 22. Lutz A.T.: “Using TCP/IP as an Instrument Interface”, Sensors Magazine, July 1998, pp.798-802.
 23. Martin J.: “TCP/IP Networking, Architecture, Administration and Programming”, Prentice Hall 1994.
 24. Michta E.: „Rozproszone systemy pomiarowo–kontrolne nowej generacji”. Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 9/98, pp.344-347.
 25. Michta E.: ”Modele komunikacyjne sieciowego systemu pomiarowo-sterującego”, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 2000.
 26. Nawrocki W.: “Komputerowe systemy pomiarowe”, WKiŁ, Warszawa, 2002.
 27. Pyszlak P., Rak R.J., Majkowski A.: “Selected Problems on the design of a Web Based Virtual Measurement Laboratory”, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Vail, USA, May 2003.
 28. Pyszlak P. Rak R.J.: “The design of a Web Based Virtual Measurement Laboratory”, XVII IMEKO World Congress, Dubrovnik, June 2003.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 listopada 2021, 14:51