Tematyka

    • Przyrząd wirtualny do konwersji sygnałów dźwiękowych może posłużyć do zilustrowania wpływu parametrów konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, tj. częstotliwości próbkowania i rozdzielczości bitowej, na jakość brzmienia sygnału. Jest to typowy przyrząd o charakterze dydaktycznym, który można wykorzystać do wspomagania np. nauczania cyfrowego przetwarzania sygnałów. Przyrząd został napisany z użyciem oprogramowania LabView i nie wykorzystuje dodatkowego sprzętu do akwizycji danych. Zatem do jego zbudowania potrzebny jest tylko komputer i odpowiednie oprogramowanie (dołączony program konwersja.exe). 

    • Drugi z prezentowanych przyrządów wirtualnych umożliwia cyfrową filtrację sygnałów. Jest on również napisany w środowisku LabView. Jest to przyrząd o charakterze dydaktycznym, do budowy którego jest potrzebny  jedynie komputer i oprogramowanie. Możliwa jest filtracja kilku wybranych sygnałów: sinusoidalnego, trójkątnego, prostokątnego i piłokształtnego o podanej przez użytkownika częstotliwości. Przyrząd umożliwia zaprojektowanie filtrów: dolnoprzepustowego, górnoprzepustowego, pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego. Możemy skorzystać z rodziny filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) lub o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI). Parametry filtru, które należy podać, są dla ułatwienia prezentowane w postaci graficznej.

    • Przyrząd wirtualny do czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów został skonstruowany z użyciem komputera i karty zbierania danych (DAQ). Karta zbierania danych umożliwia wczytanie dowolnego sygnału pomiarowego, ale nie jest potrzebna do poprawnego funkcjonowania przyrządu. Dostępne są również wcześniej zarejestrowane sygnały przykładowe. Oprogramowanie przyrządu zostało napisane w środowisku Lab Windows CVI.