1. P. Lesiak, D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa – w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002. 
  2. W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002. 
  3. R. Rak, Przyrządy wirtualny – realne narzędzie współczesnej metrologi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 
  4. R. Rak, Systemy informacyjno-pomiarowe, podręcznik multimedialny, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej – OKNO, Warszawa 2005. 
  5. W. Tłaczała, Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. 
  6. W. Winiecki, Organizacja mikrokomputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997. 
  7. M.Chruściel, LabView w praktyce, BTC, 2008. 
  8. W. Mielczarek, Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI, Helion, 1999.

Ostatnia modyfikacja: środa, 17 listopada 2021, 12:00