eSEZAM to repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych przygotowanych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej. Repozytorium zawiera materiały dydaktyczne związane z tematyką przedmiotów prowadzonych w ramach programu studiów w Politechnice Warszawskiej, w zakresie Automatyki i Robotyki, Elektroniki i Telekomunikacji.
Kategoria eSezam 2.0 zawiera materiały z zakresu Informatyki.

Sieci neuronowe w zastosowaniach biznesowych

Podręcznik omawia zastosowania sztucznych sieci neuronowych w szeroko pojętym biznesie. Sztuczne sieci neuronowe to rodzaj algorytmów i modeli obliczeniowych inspirowanych strukturą i działaniem układu nerwowego człowieka. Stanowią one fundamentalną technologię w dziedzinie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Sztuczne sieci neuronowe składają się z połączonych ze sobą sztucznych neuronów, które przetwarzają i przekształcają dane w procesie nazywanym ...

Wprowadzanie materiałów na platformę eSezam

Wprowadzanie materiałów na platformę eSezam.

Materiał zawiera szereg informacji na temat dostępnych funkcji na nowej platformie eSezam do budowania treści materiałów.