Systemy informacyjno-pomiarowe stanowią obecnie bardzo ważny obiekt zainteresowań w kręgach metrologów zajmujących się projektowaniem i użytkowaniem nowoczesnych laboratoriów badawczych i dydaktycznych. Wśród pojęć funkcjonujących w tej dziedzinie do tej pory zalicza się systemy pomiarowe, systemy pomiarowo-kontrolne (systemy kontrolno-pomiarowe), a także systemy pomiarowo-sterujące. Najnowsze spojrzenie na techniki pomiarowe, skłania jednak do używania określenia systemy informacyjno-pomiarowe, jako że nowoczesne systemy pomiarowe znalazły się w obszarze bardzo silnego oddziaływania ze strony technologii informacyjnej (ICT – Information and Communication Technology). Systemy te mocno osadzone są w sieciach komputerowych zaś dane pomiarowe (informacje pomiarowe) traktowane są w nich tak jak wszystkie inne rodzaje informacji. Najważniejszym elementem nowoczesnego systemu informacyjno-pomiarowego jest tzw. wirtualny przyrząd pomiarowy.

Interfejsy pomiarowe

W module zawarto opis najważniejszych standard w interfejs w i magistral cyfrowych wykorzystywanych w systemach pomiarowych. Przedstawiono parametry interfejs w szeregowych: RS-232, RS-485, 423A, 422A, CAN oraz USB. Om wiono r wnoległe interfejsy pomiarowe jak IEC-625 oraz interfejs modułowy PXI. Opisano też sposoby bezprzewodowej transmisji danych kanałami radiowymi ZigBee i Bluetooth oraz łączem na podczerwień IrDA. W części końcowej skoncentrowano się na interfejsie ...

Systemy pomiarowe

Systemy informacyjno-pomiarowe stanowią obecnie bardzo ważny obiekt zainteresowań w kręgach metrolog w zajmujących się projektowaniem i użytkowaniem nowoczesnych laboratori w badawczych i dydaktycznych. Wśr d pojęć funkcjonujących w tej dziedzinie do tej pory zalicza się systemy pomiarowe, systemy pomiarowo-kontrolne (systemy kontrolno-pomiarowe), a także systemy pomiarowo-sterujące. Pewne zamieszanie wprowadzone zostało wskutek złej interpretacji określenia w języku ...

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w systemach pomiarowych

Mniej lub bardziej zaawansowane algorytmy cyfrowego przetwarzania i analizy sygnał w stanowią nieodłączną część moduł w programowych każdego wirtualnego przyrządu pomiarowego. W związku z tym większość narzędziowych program w przeznaczonych do projektowania wirtualnych przyrząd w pomiarowych, wyposażona jest w biblioteki zawierające funkcje cyfrowego przetwarzania sygnał w. Odpowiadające im panele funkcyjne lub moduły graficzne mają formę przyjazną dla użytkownika i są ...

Oprogramowanie systemów pomiarowych

Oprogramowanie system w pomiarowych pełni r wnie istotną rolę co wykorzystane w systemach przyrządy pomiarowe. Umożliwia ono łatwe definiowanie funkcji systemu. W szczeg lności dotyczy to wirtualnych przyrząd w pomiarowych, kt rych istotę stanowi inteligentne połączenie sprzętu i oprogramowania. Środowiska programistyczne często mają formę graficznych język w programowania, jak np. LabVIEW firmy National Instruments. Jest to przyjazne dla użytkownika narzędzie programowe, ...