eSEZAM to repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych przygotowanych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej. Repozytorium zawiera materiały dydaktyczne związane z tematyką przedmiotów prowadzonych w ramach programu studiów w Politechnice Warszawskiej, w zakresie Automatyki i Robotyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Poza materiałem wykładowym moduły dydaktyczne zawierają przykładowe, rozwiązane problemy praktyczne (zadania, problemy, projekty) oraz testy samooceny, pozwalające użytkownikowi na sprawdzenie stopnia zrozumienia/opanowania wiedzy. Podstawowym elementem strukturalnym repozytorium jest moduł dydaktyczny. Moduły mogą być łączone w bloki. Blok 3-5 modułów odpowiada materiałowi z przedmiotu trwającego semestr studiów.

Pojęcie Open Educational Resources zostało zdefiniowane przez UNESCO, a zasady udostępniania określone przez deklarację Paryską. Materiały mogą być traktowane jako podstawowe lub uzupełniające dla studentów, pomocnicze dla prowadzących oraz przeznaczone dla innych osób dokształcających się w danej dziedzinie. Materiały mogą być kopiowane, zmieniane, rozprowadzane, prezentowane oraz wykorzystywane do opracowania na ich podstawie innych materiałów pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru i jedynie w celach niekomercyjnych.